İş Hukuku Avukatı Mersin

Anasayfa / İş Hukuku Avukatı Mersin

İş Hukuku Avukatı Mersin

 

İş hukuku; iş, işçi ve işveren konularını ele alan bir hukuk dalıdır. İş konusunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ya da anlaşmazlıklar iş hukuku aracılığı ile düzenlenmiştir. Çalıştığınız kurumla ilgili ya da çalıştırdığınız işçi ile ilgili bir uyuşmazlık yaşıyorsanız ve hakkınızı elde etmek için dava açmak istiyorsanız iş hukuku avukatı Mersin adresine gelerek iş hukuku konusunda tüm sorularınızı sorabilir ve dava sürecinde yanınızda olacak bir ekiple birlikte haklarınızı elde edebilirsiniz.

 

 

İş Hukuku Neleri Kapsar?

 

İş hukuku, iş ilişkisi içindeki tüm insanların uymaları gereken kuralları kapsamaktadır. Kurallar ile çerçevelenmemesi sonucunda mağdur olanlar olabilir. Bir işe girerken ya da işten ayrılırken elde edeceğiniz haklar vardır. Bu haklardan haberiniz yoksa ve bir haksızlığa uğramış olabileceğinizi düşüyorsanız Mersin iş avukatı adresinde sorularınıza cevap verebilirsiniz.

İşçilerin çalışma şartları, işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve işçilerin hak ettikleri çalışma şartları çerçevesinde çalıştırılması gibi etkenler iş hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

 

Bireysel İş Hukuku

 

Bireysel iş hukuku genellikle küçük işletmeler içindeki kuralları düzenler. Bunlar işçilerin işveren ile arasındaki ilişkiyi düzenlemek adına uygulanan kurallar bütünüdür. Ücret, mesai saatleri, çalışma koşulları, ek ücretler, komisyon, ikramiye, sosyal hak ve güvenceler, işten ayrılma ve işten ayrılma durumunda doğan tazminat gibi konular bireysel iş hukuku konularıdır. 

 

 

Toplu İş Hukuku

 

Küçük işletmeler için düzenlenen bireysel iş hukuku dışında büyük işletmeler için de bir düzenleme vardır. Büyük işletmeler için toplu iş hukuku düzenlenmiştir. Toplu iş hukuku, işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edilen iş yerlerinden kullanılır. Toplu iş hukukunun kapsadığı konular şunlardır; sendika kurma, sendika feshi, sendikal haklardır. 

 

Bireysel ya da toplu iş hukuku konularının kapsadıkları konulara bakarak haklarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ancak işveren tarafından size verilen hakların yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, uzun mesai saatlerine maruz kalıyor ve karşılığını almıyorsanız, sağlık güvenceniz olmayan şartlarda çalıştırıldığınızı düşünüyorsanız hak iddia edip etmeyeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu sebeple bir avukata danışmanız gereklidir. İş hukuku konusunda kafanıza tüm soruları Mersin İş Hukuku Avukatı adresine gelerek sorabilirsiniz. 

 

 

İşveren ve İşçi Borçları

 

İşverenin işçiye karşı sorumlulukları vardır. Bunlar yerine getirilmediği takdirde işçinin dava açma hakkı vardır. İşveren borçlarından bazıları şunlardır; ücret ödeme borçları, işçiyi koruma borcu, eşit davranma borcu, doğum izni borcu. 

Aynı zamanda işçi borçları vardır. İşçi borçları şunlardır; çalışma borcu, sadakat borcu ve iş yeri kurallarına uyma borcu. Kafanızda kalan tüm sorularınızı Mersin Avukat ekibimize gelerek sorabilirsiniz.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo