Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

Anasayfa / Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

Borçlar Hukuku - İcra İflas Hukuku

 

Borçlar hukuku-icra iflas hukuku zorlanılan hukuk alanlarından biridir. Borçlar hukuku özel hukuk dallarındandır. Borç ilişkisi adı verilen hukuki işleri incelemektedir. Borç ilişkilerinin kanunlarla denetlenmesi açısında borçlar kanunu kaynağı vardır. Borçlar kanunu alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen anlaşmazlığı çözmek içindir. 

 

 

Borç Nedir?

 

Borç, bir şey vermek konusunda bir hükümlüğü anlatmaktadır. Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu şey edim olarak adlandırılır. Bir edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu borcunu ifa etmezse, alacaklı devlet zoru ile alacağını elde etme hakkına sahiptir. Bu husus ise Borçlar Hukuku konusuna girmektedir.

 

İki veya daha çok kişi arasında var olan ve karşı tarafa bir şey vermekle yükümlü olunan hukuk ilişkisine borç ilişkisi denir. Borç ilişkisi kendiliğinden ortaya çıkmaz. Borç ilişkisinin ortaya çıkması için ilişkiyi doğuran hukuki bir sebep bulunmalıdır.

 

Borç ilişkisini doğuran sebepler borcun kaynakları olarak adlandırılır. Borcun kaynakları 

 

  • Sözleşme
  • Haksız eylem
  • Sebepsiz mal edinmedir.

 

 

İcra İflas Hukuku Nedir?

 

Borçlar hukuku-İcra iflas hukuku birbiri ile bağlantılı hukuk dallarıdır. Borçlar hukuku çerçevesinde ortaya çıkan icra iflas hukuku borç ilişkilerinden doğmuştu. Borçlar hukuku konusunda değindiğimiz üzere borçlunun borcunu ödemeye yükümlüğü vardır. Bu ödeme yükümlüğü yerine getirilmezse alacaklı bir dava açabilir. Ancak alacaklının dava açma süresinde bir avukata danışması önemlidir. 

 

Alacaklının alacağının ifa edilmemesi durumunda borçlu yükümlüğünü yerine getirmemiş demektir. Alacaklı alacağını ifa edebilmek için devlet zoru kullanmaya hak kazanır. Devletin alacaklı borçlu arasındaki ilişkiyi düzenlemek için oluşturduğu kanun icra iflas kanunudur.

 

 

İcra Alacak Tahsili Yapılması

 

Borçlar hukuku-icra iflas hukuku birbiri ile bağlantılı özel hukuk dallarıdır. Bu özel hukuk dalları çerçevesinde insanların borç ve alacak ilişkileri düzenlenir. Borçlunun edimini yerine getirmemesi durumunda alacaklı devlet zoru hakkına sahiptir. Bu devlet zoru kullanma durumu alacaklı tarafın mağdur olmaması için düzenlenmiş kanunlar bütünüdür. 

 

Borç tahsilinin çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri icra takibi yolu ile olabilir. Yasal olarak borçluya icra davası açılır. İcra davası sonucunda yasal olarak borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konabilir. Haczedilen malların nasıl paraya çevrileceği de kanunlarla belirtilmektedir. 

 

Borçlar hukuku ve icra iflas hukuku konusunda bir avukat aracılığı ile hareket etmeniz önemlidir. Büromuzda yer alan arkadaşlarımız sizlere bu konuda yeterli bilgi vermek ve yardımcı olmak için çalışıyor. Eğer bir alacağınız var ve üzerinden zaman geçiyorsa büromuza gelerek danışabilir ve gerekiyorsa dava açabilirsiniz. Sizlere her konuda yardımcı olabilecek ekip arkadaşlarımız ile hemen iletişime geçebilirsiniz. Mersin Avukat hizmetinizde.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo