Mezitli Boşanma Avukatı

Anasayfa / Haber & Blog / Mezitli Boşanma Avukatı

Mezitli Boşanma Avukatı

 

Mezitli boşanma avukatı desteği ile aile birliğinin bozulma sürecinde haklarınızın korunmasını mümkün kılabilirsiniz. Haklarınızın korunması sırasında madden ve manen ek taleplerde bulunabilirsiniz. Nafakadan tazminata kadar farklı seçenekler mevcuttur. Bunların sorunsuz şekilde elde edilmesi için kişilerin konusunda uzman bir avukattan hukuki destek alması gerekir. Ceyhun Güvel aile hukuku bağlamında sergilediği nitelikli duruş ile bu sürecin sizi olabildiğince az etkilemesi için çaba sarf edecektir.

 

 

Çekişmeli Boşanma Davası

Mezitli boşanma avukatı aracılığı ile çekişmeli boşanma savasının açılması mümkündür. Bu davalar çiftlerin ortak bir zeminde bulunamadıkları zaman meyden gelen dava türleridir. Kişilerin haklarının koruma altına alınması için bu alanda büyük çaba sarf edilmelidir. Ortak zeminde buluşulamadığı için her alanda talepler ve karşı talepler gelecektir.

  • Çekişmeli boşanmalarda kişilerin haklarının korunması için karşı tarafın özel hayatını ihlal etmeden delil toplaması mümkündür. Hukuken toplanan delillerin dosyaya dahil edilmesi avukatınızın sorumluluğundadır.
  • Çekişmeli boşanmalarda kişilerin velayetini avukatına verdikten sonra salonda hazır bulunması gibi bir durum da söz konusu değildir.
  • Çekişmeli olan bir davanın ilerleyen aşamalarda ortam zemin yakalanırsa gerekli olan dilekçe sunma adımları doğrultusunda anlaşmalı boşanma davasına dönmesi de mümkündür.

Bu hususlara dair detayların deliller ile ispat edilmesi ve gerekçelerin de açık olarak sunulması gerekiyor. Çekişmeli davaların görece anlaşmalı davalara göre daha uzun sürmesinin sebebi ortak bir zeminin oluşmamasıdır.

 

 

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Mezitli boşanma avukatı aracılığı ile kısa bir süre içerisinde boşanmanın tamamlanmasını ve anlaşmalı boşanma metninin hazırlanmasını mümkün kılabilirsiniz. Anlaşmalı boşanmanın temel şartları;

  • Anlaşmalı boşanmanın hukuken mümkün olması için evliliğin minimum bir sene boyunca devam etmesi gerekecektir.
  • Bu süreç hesaplanırken beraber yaşanan zaman dilimine bakılmaz. Resmi nikahın kıyıldığı tarihten itibaren gerekli olan hesaplama yapılır.
  • Velayetten nafaka süreçlerine kadar ana noktaların ortak belirlenmesi ve uzlaşmaya varılması bir diğer temel husustur.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da kendi isteği ile bu anlaşmalı boşanma prosedürünü uyguladığından emin olabilmek için mahkemede tarafların hazır bulunması istenir.
  • Taraflardan birinin mahkemeye gelmemesi durumunda anlaşmalı boşanma süreci neticeye varmayacaktır. Avukatın sizi temsil etmesi bu alanda yeterli değildir. Kişilerin bizzat duruşma salonunda yer alması en temel unsurdur.
  • Anlaşmalı boşanma davasının hangi tarafça açılmış olması önemli değildir. Önemli olan karşı tarafın açılan davayı kabul etmesi ve onaylamasıdır.

Anlaşmalı boşanma sürecine dair dikkate alınması gereken unsurlar bunlardır. Avukat desteği ile tek celsede evlilik birliğinin son bulması mümkün kılınabiliri.

 

 

Hakimin Onay Vermesi

Mezitli boşanma avukatı tarafından sunulmuş olan ortak hazırlanmış olan bu anlaşma metninin hakim tarafından da incelenip onaylanması gerekiyor. Bu anlaşma metninde herhangi biri tarafın haklarının suiistimal edilmediğinden emin olunur. Hakimin tavsiyede bulunma ve dava kapsamında sunulan metne itiraz etme hakkı da vardır.  

 

 

Velayet Alma Süreci

Mezitli boşanma avukatı sadece evlilik birliğinin sonlandırılması sürecinde değil aynı zamanda çocukların hayatlarına hangi ebeveynin yanında devam edeceklerine dair de kararların verilmesinde rol oynayacaktır. Velayet doğal olarak anne ve babaya aittir. Evlilik birliğinin sonlandırılması ile beraber velayet ebeveynlerden birine verilir. Bu noktada çocuğun menfaatleri en temel öncelik olarak kendini göstermektedir.

Ebeveynlerden hangisinin velayeti istediğinden başlayarak sunulan maddi ve manevi koşulların uygun olup olmamasına kadar detaylı incelemeler yapılacaktır. Bu incelemeler kadar çocuğun beyanı da önemlidir. Çocukların hangi ebeveynlerinde kalmak istediklerine yönelik beyanları sadece 8 yaşından sonra dikkate alınacaktır. Bu yaşın altında olan çocuklar isteklerini bildirseler dahi dikkate alınmaz.  

 

 

Maddi Manevi Tazminat Davası

 

Mezitli boşanma avukatı evliliğin sizde yarattığı tahribatın en aza indirilmesi için maddi manevi tazminat talep etme aşamasında da size yardımcı olacaktır. Bu süreç içerisinde kişilerin bu tazminatı ödül ya da ceza olarak dikkate almaması gerekiyor. Bunun tam aksine kişilerin evlilik birliğinden etkilendikleri olumsuz durumun minimuma indirgenmesi en temel hedeflerdendir.

Tazminatın talep edilmesi için bir tarafın karşı tarafa göre daha az kusurlu olması gerekiyor. İlişkide hem kusurlu olunması hem de tazminat talep edilmesi söz konusu değildir. Örneğin aldatan bir eşin aynı zamanda tazminat talep etmesi mümkün değildir.

 

 

Tazminat Tutarının Belirlenmesi

 

Tazminat miktarının belirlenmesi konusunda hem uğranan hasar dikkate alınır hem de karşı tarafın ödeme gücü kendini gösterecektir. Bu alanda karşı tarafın ödeme gücünün çok üzerinde biri tazminata tabi tutulması pratik olmayacaktır. Ödeme yapılamayacağı için her iki taraf da mağdur edilmiş olur.Daha öncesinde bu alanda gerekli olan tecrübeye sahip olan ve olumlu dava sonuçlarına da imza atmış olan avukat'ın tercih edilmesi çok daha makul ve mantıklı olacaktır.

Av. Ceyhun GÜVEL 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Kayseri Web Tasarımı - Seo